Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Rok 2022/2023

Zajęcia otwarte promujące zdrowy styl życia.
Każda z grup wychowawczych wierszem lub piosenką zachęcała do dbania o swoje zdrowie poprzez różne formy aktywności i zdrowe jedzenie.

Rok szkolny 2022/23 uroczyście rozpoczęliśmy spotkaniem z rodzicami i wychowankami naszego Ośrodka dnia 9 września.  W ubiegłym roku przystąpiliśmy do sieci Szkół Promujących Zdrowie, a naszym  hasłem przewodnim jest profilaktyka zdrowotna, dlatego podejmujemy szereg działań w tym kierunku. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami zorganizowaliśmy badania poziomu cukru, pomiar ciśnienia, wagi, a także można było skorzystać z wyliczenia BMI. Proponowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Kontynuując działania Szkoły Promującej Zdrowie razem z naszym gościem panem Danielem Rypińskim przypomnieliśmy wszystkim jak dbać o wzrok. Spotkanie umilił nam pan Daniel swoim śpiewem i grą na instrumentach. Dziękujemy

Wiemy jak dbać o Nasze zdrowie, ćwiczymy, jemy witaminy, wzmacniamy naszą kondycję podczas  ,, Jesiennego turnieju gier i zabaw”.

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie uczymy się prawidłowo myć zęby oraz organizujemy wieczory z książką.

Rok 2020/2021

W roku 2020/21 zespół wychowawców pracujących w Internacie SOSW w Żardenikach zapoznał się z koncepcją Szkół Promujących Zdrowie uczestnicząc w spotkaniach z Panią A. Zdaniukiewicz.

Po wielu rozmowach, zważywszy na potrzeby i realizowane cele Placówki zajmującej się opieką, kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, gdzie priorytetem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w każdym z jego aspektów zespół, pod przewodnictwem dyrektor Anny Chyżyńskiej podjął decyzję o przedstawieniu propozycji przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie, Radzie Pedagogicznej Ośrodka, Pracownikom niepedagogicznym, Radzie Rodziców i Wychowankom.

Przedstawiona koncepcja uzyskała aprobatę wszystkich Organów Społeczności szkolnej, Sanepidu oraz Organu prowadzącego. Następnie przeprowadzona została ankieta dostosowana do każdej z grup. Po analizie wyników badań wyłoniono problem priorytetowy, do którego podczas prac zespołu utworzono plan działań niezbędny do osiągnięcia postawionych zadań.

             Po przeprowadzeniu obserwacji oraz badań ankietowych dostosowanych do każdej z badanych grup (uczniowie- z dostosowaniem do możliwości psychofizycznych, pracownicy pedagogiczni , niepedagogiczni, rodzice- ankiety) uzyskano wyniki, które mówią, że w 80 % społeczność szkolna nie zdaje sobie sprawy z potrzeby dbania o zdrowie zarówno jeśli chodzi o przeprowadzanie badań profilaktycznych, stomatologa, jak i zdrowego odżywiania i uprawiania aktywności fizycznej.

             Uczeń/ wychowanek, który nie dba o zdrowie często źle się czuje, skupia się na różnych dolegliwościach, przez co nie przyswaja przekazywanych treści, ma zwiększony problem ze skupieniem uwagi, gdzie już niepełnosprawności często są przyczyną wielu trudności w funkcjonowaniu.

  1. Jako przyczyny problemu wyłoniono; słaby dostęp do gabinetów specjalistycznych, stomatologa, brak potrzeby dbania o zdrowie, problemy finansowe.
  2. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu:

– organizowanie warsztatów tematycznych

– przeprowadzanie badań profilaktycznych dzieci i dorosłych, zachęcanie do samokontroli zdrowia,

– badań stomatologicznych( podpisanie umowy z gabinetem, dowóz dzieci).

– kształtowanie zasad zdrowego odżywiania, udział w warsztatach kulinarnych.

– zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację, organizowanie różnych form aktywizacji.

Zapraszamy do śledzenia fotorelacji.

W ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanego w naszej placówce od września 2021 roku, nasi uczniowie brali udział w konkursie promującym aktywność fizyczną. W czasie zajęć popołudniowych odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie i zdrową nagrodę. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach poszerzających swoją wiedzę na temat znaczenia zdrowego stylu życia.🥕☀️😊🤸