Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Nasza Kadra

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną złożoną z 14 nauczycieli szkół i 19 wychowawców internatu. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (ukończyli oligofrenopedagogikę lub pedagogikę specjalną). Wśród  członków kadry pedagogicznej są specjaliści z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii, socjoterapii. Wychowawcy internatu posiadają kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Podnosząc swoje umiejętności pedagodzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na studiach podyplomowych oraz licznych kursach i warsztatach szkoleniowych co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych.  Chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i swoim doświadczeniem z rodzicami oraz innymi nauczycielami prowadząc m.in. zajęcia otwarte.
Nauczyciele i wychowawcy są otwarci na potrzeby swoich wychowanków, wspierają ich twórczą i sportową aktywność czego dowodem są wielokrotnie zdobywane nagrody i wyróżnienia w olimpiadach specjalnych i innych imprezach organizowanych nie tylko dla osób niepełnosprawnych.