Naszym okiem

Cele i zadania:

•    Rozwijanie zainteresowań filmem, nakręcenie filmu dokumentalnego z życia szkoły
•    Zapoznanie uczniów z rodzajami i gatunkami filmowymi
•    Przedstawienie konstrukcji budowy filmu
•    Wspólne pisanie scenariusza filmu
•    Poznanie podstawowych informacji na temat planów w filmie, podział planów, rodzaje  kadrów, punkty widzenia kamery
•    Poznanie znaczenia oświetlenia w filmie, ćwiczenia samodzielnego ustawiania oświetlenia
•    Samodzielna praca z małą kamerą ( nauka obsługi kamery cyfrowej, zgrywania nagranych materiałów)
•    Nauka montażu filmowego, obsługa programu montażowego
•    Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, realizacja etiudy w grupach

Prowadząca: Krystyna Filipczyk