Realizacja projektów, m.in.: Ciekawe wakacje w Żardenikach, Turnieje Bocce Powiatu Olsztyńskiego, Powiatowe Przeglądy Teatrzyków Kukiełkowych, Nasze piłki, nasza sala, Sensoryczna sala, Sala marzeń, Wycieczka do Warszawy, Sala 1001 klocków, Sad ekologiczno-przyrodniczy oazą dla wychowanków w Żardenikach.
Stowarzyszenie prowadząc działalność współpracuje z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi, m.in.: Powiatem Olsztyńskim, Urzędem Marszałkowskim, Bankiem Zachodnim WBK Grupa Santander, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek”, Akcją Katolicką, PFRON.