Rehabilitacja ruchowa

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej, która ma im pomóc w lepszym funkcjonowaniu.
Szczegółowe cele:
•    stymulacja układu dotykowego, normalizacja napięcia mięśniowego,
•    integracja odruchów wzrokowych i słuchowych pobudzających percepcję wzrokowo-słuchową,
•    znoszenie istniejących przykurczów mięśniowych,
•    wzmacnianie wybranych partii mięśni,
•    wypracowanie wzorców ruchowych,
•    kształtowanie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej,
•    kształtowanie zmysłu równowagi,
•    wyrabianie kontroli postawy i lokomocji.
Uczniowie, u których stwierdzono deficyty w zakresie integracji sensomotorycznej objęci są terapią  integracji sensomotorycznej. Terapia odbywa się w specjalnie wyposażonej sali rehabilitacyjnej. Najważniejszą jej częścią jest specjalistyczny podwieszany sprzęt, stymulujący system przedsionkowy i proprioceptywny. Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Zajęcia odbywają się indywidualnie, są dostosowane do potrzeb uczniów. Integracja sensomotoryczna ma postać „naukowej zabawy”, poprzez zabawę mózg i cały układ nerwowy integruje bodźce zmysłowe. Dzięki różnorodnym ruchom dziecko zdobywa wiedzę o swoim ciele, poznaje jego siłę, sprawczość, może poznawać przestrzeń. Ćwiczenia są dobrane do poziomu rozwoju uczniów.

.