Sieć Czytających Szkół

Nauczyciele naszego Ośrodek od wielu lat propagują ideę głośnego czytania dzieciom a nasza placówka jest obecna w „Sieci czytających szkół’ stworzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
Cel  główny naszych działań to: stymulowanie rozwoju dzieci i poznanie przez nie literatury dziecięcej.
Cele  szczegółowe to:
1.    Zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą, zachęcenie do samodzielnego
czytania.
2.    Rozwijanie wyobraźni, myślenia, pamięci.
3.    Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.
4.    Poszerzenie wiedzy ogólnej: o świecie, ludziach, obyczajach.
5.    Poszerzenie zasobu słownictwa.
6.    Wyciszenie negatywnych emocji.
7.    Budowanie właściwych relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi.
8.    Propagowanie pozytywnych wartości moralnych i prawidłowych wzorców osobowych.
9.    Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
10.    Propagowanie idei głośnego czytania dzieciom wśród rodziców
11.    Wzbogacanie księgozbioru biblioteki o literaturę dla dzieci.

Harmonogram działań i formy realizacji

– systematyczne, codzienne głośne czytanie dzieciom w szkole oraz w czasie ciszy poobiedniej i zajęć wieczornych w internacie (wszyscy chętni nauczyciele);
– ilustrowanie wybranych tekstów literackich – cały rok ;
– tworzenie inscenizacji niektórych wybranych utworów – cały rok;
– zajęcia otwarte w listopadzie 2013r. dla grup wychowawczych w internacie;
– włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – czerwiec 2014r.

Odpowiedzialne: E. Beksa, B. Jakuta, A. Gronkiewicz