Praca ciągła Stowarzyszenia: organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie przedstawień teatralnych. Wspieranie rehabilitacji uczniów poprzez: dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakup biletów na basen oraz organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych. Wspieranie twórczości plastycznej i technicznej wychowanków (zakup materiałów do przygotowania ozdób na kiermasze świąteczne). Dofinansowywanie uroczystości szkolnych (Dzień Rodziny, Wigilia ze świątecznymi paczkami od Mikołaja itp.). Finansowanie wycieczek autokarowych (m.in.: Gdańsk, Warszawa, Zakopane, Olsztyn, Galiny, Gietrzwałd). Dofinansowywanie: druku gazetki szkolnej, kalendarzy z okazji 40-lecia Ośrodka. Organizacja pomocy materialnej (odzieży, przyborów szkolnych, dofinansowywanie leczenia itp.).