Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Anna Chyżyńska– dyrektor Ośrodka, szkolny koordynator
Grażyna Szyszka– lider SzPZ, wychowawca w internacie
Ewa Szymańska– nauczyciel, wychowawca w internacie, specjalista z zakresu socjoterapii
Ewa Głowacka– nauczyciel, wychowawca w internacie
Krystyna Filipczyk– rehabilitant, specjalista rewalidacji
Lidia Dajnowska– nauczyciel
Elwira Kienc– nauczyciel, wychowawca w internacie
Katarzyna Opęchowska– rehabilitant
Ewelina Derlacz– pomoc nauczyciela
Grażyna Maziec– pielęgniarka
Emilia Schneider- rodzic
Agata Dąbkowska
– rodzic