W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016/UE

informujemy:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Żardeniki 34; 11-320 Jeziorany ; soswzardeniki@poczta.onet.pl