Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Koło Gimnastyczne

Zajęcia gimnastyczne odbywają się co dwa tygodnie. Uczęszczają na nie dziewczęta borykające się z nadwagą. Są to w większości dziewczęta sprawne fizycznie i ruchowo, nie zawsze jednak chętne do wysiłku fizycznego, o niskiej wydolności fizycznej, nieprawidłowej postawie ciała. Realizując ten program mamy nadzieję wyrobić w wychowankach nawyk aktywności fizycznej, utrzymanie przez nie prawidłowej masy ciała oraz podniesienie świadomości żywieniowej.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i mają formę swobodnych gier i zabaw ruchowych, co stanowi bardzo atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego i pozwala wychowankom czerpać przyjemność z podejmowanej aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzi Renata Wzorek

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013