Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Nasz Ośrodek dysponuje miejscami w internacie dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Prowadzi on swoją działalność w okresie trwania roku szkolnego z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki. Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną opiekę pedagogiczną przez pięć dni w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach również w weekendy), którą sprawuje życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ciepła i przyjazna opieka wychowawców, zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i atmosferę „domowego ogniska”. Wychowankowie objęci są również opieką psychologiczną oraz pielęgniarską.
Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia dziecka. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania wyżywienia przez MOPS lub GOPS. Zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane są w naszej kuchni.

„Wszystkie dzieci nasze są…”

W budynku są dwa piętra – pierwsze piętro zamieszkują chłopcy, drugie dziewczęta. Wychowankowie mieszkają w przytulnie urządzonych 2-4 osobowych pokojach. Na każdym piętrze funkcjonuje świetlica wyposażona w sprzęt RTV, zabawki i pomoce dydaktyczne. Nasi wychowankowie mają do dyspozycji duży teren rekreacyjno-sportowy, na którym znajdują się: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw, grill z zadaszonymi miejscami siedzącymi, ścieżki spacerowe, sad oraz ogród.
Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze. Liczba wychowanków w grupie wynosi 4 – 8 osób.

Jakie zajęcia oferuje internat?
Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia oraz planu opiekuńczo-wychowawczego sporządzonego dla grupy wychowawczej. Wychowawcy ściśle współpracują z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkole, dzięki czemu możliwe jest całościowe podejście do każdego wychowanka, zdiagnozowanie jego potrzeb i zaplanowanie jednolitego frontu oddziaływań edukacyjno-wychowawczych.
Zadaniem internatu jest stworzenie warunków do odpoczynku, pracy, zabawy, zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. Wychowankowie aktywnie spędzają tu czas pozalekcyjny biorąc udział w różnych formach zajęć, takich jak:
Zajęcia muzyczno-rytmiczne;
Zajęcia kulinarne;
Zajęcia sportowo-rekreacyjne;
Zajęcia ceramiczne;
Zajęcia przyrodnicze;
Zajęcia plastyczno-techniczne;
Zajęcia gospodarczo-porządkowe;
Zajęcia teatralne.
Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe.
W internacie organizowane są imprezy okolicznościowe (m.in. Dzień pieczonego ziemniaka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny), spotkania integracyjne, dyskoteki, ogniska. Wychowankowie raz w tygodniu wyjeżdżają na basen i na pełnometrażową halę sportową.