Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Gazetka Szkolna

Kółko dziennikarskie, które już trzeci rok działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żardenikach, powstało w wyniku poszukiwania nowych metod w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Okazało się ważną i celową formą pracy rewalidacyjnej, która w przypadku uczniów szkoły specjalnej jest sprawą priorytetową. Dzięki zajęciom szkolnego kółka dziennikarskiego uczniowie poznają atrakcyjny i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. Rozwijają postawę poszukującą, rozbudzają ciekawość wobec świata i człowieka. Zajęcia sprzyjają integracji uczniów, doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i stosowania technologii komputerowej.
Owocem pracy zespołu są kolejne numery szkolnego czasopisma.
W bieżącym roku szkolnym wychowankowie dodatkowo wezmą udział w programie „Włącz się. Młodzi i media” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Fundacją Evens. Efektem udziału ww. programie będzie prowadzenie uczniowskiego, szkolnego bloga założonego na platformie CEO, gdzie uczniowie będą zamieszczać swoją twórczość (artykuły, wywiady, reportaże, filmy itp.).

Opiekun zespołu tworzącego szkolną gazetkę: Ewelina Cichowska

UWAGA!!!

Mamy już konto w sieci Blogów Programów Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Można tu śledzić nasze działania w ramach programu „WŁĄCZ SIĘ! MŁODZI I MEDIA”.