Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna zajmuje się wykorzystaniem specyficznych ćwiczeń kształtujących, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym.
Gimnastyka korekcyjna prowadzona dla uczniów z naszej szkoły ma na celu:
– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
– uświadomienie dziecku istnienia wady i zagrożeń wynikających z tego faktu
– wykształcenie świadomości odczuwania własnego ciała
– wygaszanie nieprawidłowych nawyków
– wyrabianie u dziecka postawy skorygowanej podczas wszystkich czynności życia codziennego
– wytworzenie silnej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa
– usunięcie dystonii mięśniowej
– rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych
– uaktywnienie narządu ruchu i krążenia
– zwiększenie pojemności życiowej płuc
– zwiększenie zakresu ruchu w stawach i znoszenie ograniczeń
– wzmocnienie osłabionych grup mięśni
Cele te osiąga się drogą realizacji następujących zadań :
1.Wyodrębnienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
2. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-wiązadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej.
3. Wytworzenie rekreacji ruchowej uwzgledniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.
4. Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.
Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, szczególnie nużącym dla uczniów. Aby uniknąć monotonii i znużenia na zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuje się różne metody i formy pracy, uatrakcyjniające ich przebieg. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w korekcji wad postawy.