Większe przedsięwzięcia we współpracy z innymi instytucjami:

  • w październiku 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie sali rehabilitacji ruchowej.

Wyremontowaną salę wyposażono w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, który zakupiono ze środków Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ‑ Żardeniki oraz sponsora Kredyt Banku S.A;

  • w czerwcu 2013r. zakupiono nowy samochód szkolny. Było to możliwe dzięki środkom przekazanym przez Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ‑ Żardeniki oraz PFRON;

 

  • w latach 2016-2017 we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK Grupa Santander, Fundacją Banku Zachodniego WBK zrealizowano projekt „Dywan multimedialny narzędziem stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, odbyły się także wycieczki uczniów do Hotelu Azzun w Kromerowie gdzie czekało na nich wiele atrakcji.;