ZAPRASZAMY DZIECI DO PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach powstało  z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym
z autyzmem.

Przedszkole to praca w małych zespołach – do 5 dzieci. Czekamy na maluchy w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywać się będą
w przygotowanej i profesjonalnie wyposażonej sali przedszkolnej.

Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczne są bezpłatne.

W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja będzie wspomagana takimi  metodami jak:

  • terapia logopedyczna,
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca,
  • integracja sensoryczna,
  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • rehabilitacja ruchowa.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89 718 10 23 lub osobiście w sekretariacie SOSW w Żardenikach.