Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

 Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach powstało  z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem.

Przedszkole to praca w małych zespołach – do 5 dzieci. Czekamy na maluchy w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywać się będą w przygotowanej i profesjonalnie wyposażonej sali przedszkolnej.

Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczne są bezpłatne. W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja będzie wspomagana takimi  metodami jak:

  • terapia logopedyczna,
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca,
  • integracja sensoryczna,
  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • rehabilitacja ruchowa.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod numerem telefonu (89) 715 08 06 lub osobiście w sekretariacie SOSW w Żardenikach.