Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Karaoke

Mottem koła muzycznego „Karaoke” są słowa znanej we wszechświecie piosenki „śpiewać każdy może…”, dlatego też, zabawa karaoke skierowana jest do wszystkich wychowanków naszego Ośrodka, zarówno do tych uzdolnionych muzycznie, jak i do tych, którym przysłowiowo „słoń na ucho nadepnął”.
Dzięki występom (grupowym lub indywidualnym) uczestnicy – ochotnicy integrują się, podnoszą poczucie własnej wartości, nabierają odwagi, pewności siebie, a przede wszystkim rozwijają muzykalność i poczucie rytmu.

Prowadzące – Lidia Dajnowska i Renata Nowakowska