Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Koło ciekawi świata

Koło istnieje od ubiegłego roku szkolnego. W tym roku szkolnym do Koła należą dziewczęta i chłopcy. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Celem Koła jest zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie fantazji, wyobraźni  uczniów, kształtowanie proekologicznych postaw i  nabywanie umiejętności obserwacji przyrody.

Prowadząca: Marzena Talarek.