Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Koło Taneczne

Zajęcia będą miały na celu popularyzację tej formy aktywności ruchowej wśród dziewcząt. Na zajęciach dziewczęta będą opanowywały podstawowe kroki i elementy ruchu oraz tańca, które będzie można wykorzystać do układów tanecznych. Zajęcia te również będą miały na celu przygotowywanie dziewcząt do pokazów tanecznych na konkursy i imprezy ośrodkowe.
CELE ZAJĘĆ:
1.    Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków.
2.    Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu
3.    Promowanie zdrowego stylu życia
4.    Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych)
5.    Propagowanie ruchu jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku)
Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w miesiącu /we czwartki/ z grupą dziewcząt.

Prowadzący zajecia: Bogumiła Wróblewska

Dnia 10 kwietnia 2013 w węgorzewskim Domu Kultury odbył się III Wojewódzki  Konkurs  „Ruch rzeźbi umysł, serce, ciało” organizowany przez SOSW w Węgorzewie i Stowarzyszenie Wspierania rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś”.

Występ naszych wychowanek został oceniony najwyżej w kategorii taniec. Zajęły I miejsce otrzymując w nagrodę dyplom, statuetkę i nagrody rzeczowe. Podczas imprezy panowała bardzo miła i życzliwa atmosfera.