Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach

Tenis stołowy

W bieżącym roku szkolnym nauka gry w tenisa stołowego odbywa się:
1.    Na zajęciach wychowania fizycznego – odpowiedzialna Urszula Sobipan
2.    Na zajęciach dodatkowych (realizowanych w ramach  rt. 42 KN) – odpowiedzialna Ewa Beksa
3.    W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych – odpowiedzialny Krzysztof Michalski

C E L E:
STYMULOWANIE  ROZWOJU  DZIECKA  POPRZEZ:

1.    Doskonalenie sprawności ruchowej :
– usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– wyrabianie: zręczności, szybkości, refleksu, wytrzymałości fizycznej.
2.    Pobudzanie procesów myślowych:
– poznanie i zapamiętanie zasad i reguł obowiązujących w tenisie stołowym;
– doskonalenie umiejętności liczenia;
– doskonalenie umiejętności analizowania mocnych i słabych stron swoich i   przeciwnika.
3.    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru:
– doskonalenie opanowania, skupienia uwagi, wytrwałości;
– eliminowanie zachowań lękowych;
– dostarczenie właściwych wzorów spędzania czasu wolnego;
– przygotowanie do zdrowego współzawodnictwa.

Planowane są dwie imprezy wewnątrzszkolne:
Styczeń 2014 – Zimowe Mistrzostwa SOSW w Żardenikach w Tenisie Stołowym
Czerwiec 2014 – Mistrzostwa SOSW w Żardenikach – Podsumowanie całorocznej pracy. Wręczenie nagród i wyróżnień.
Uczniowie naszej placówki chętnie wezmą udział także w zawodach Olimpiad Specjalnych i sparingach towarzyskich z uczniami innych szkół – w zależności od kalendarza imprez.

Ewa Beksa

ROK SZKOLNY 2013/2014

Dnia 20 maja 2014r. w naszym Ośrodku odbył się towarzyski sparing w tenisie stołowym  pomiędzy uczniami  SOSW  w Żardenikach a mieszkankami DPS w Jezioranach.
Najważniejszym celem sparingu był szkoleniowy trening  reprezentantów obu placówek czyli doskonalenie umiejętności  gry w tenisa stołowego .
Sportowe spotkanie przebiegało w miłej, życzliwej atmosferze i sprzyjało podnoszeniu poziomu umiejętności zawodników oraz integracji  mieszkańców obu placówek.

Dnia 20 stycznia 2014r. odbyły się Zimowe Mistrzostwa SOSW w Żardenikach w tenisie stołowym.
Celem zawodów było wyłonienie mistrzów szkoły w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział 8 chłopców i 7 dziewcząt.

Oto wyniki:
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Monika B.
II miejsce – Sylwia R.
III miejsce – Katarzyna B.

Kategoria chłopców:
I miejsce – Patryk K.
II miejsce – Daniel Sz.
III miejsce – Łukasz N.

Gratulujemy zwycięzcom!

ROK SZKOLNY 2012/2013